HOLZ-HER gör perfekta 0-fogar

Maskin för högsta krav på kvalitet och flexibilitet. För detta står HOLZ-HERs modell LUMINA, som används för komplett bearbetning av moderna kantmaterial och skivor. Den nya LUMINA erbjuder en kombination med två olika system för den perfekta 0-fogen:

LTRONIC, den nya laserkantenheten från HOLZ-HER, oslagbar i snabbhet kostnadseffektivitet.

GLU JET Limsystemet som kan användas för såväl vanligt smältlim som för PU-lim, som ger en vattenfast och värmebeständig limfog.Förutom LTRONIC och GLU JET får ni med en LUMINA en maskin för den mest professionella kantbearbetningen. Upp till 25 st. NC-styrda axlar sörjer för högsta automation av bearbetningsaggregaten och repeternoggrannhet med en knapptryckning. Till och med tryckinställningar och limmängder sker helautomatiskt och behovsanpassat. Övertryck med hel rem och matningshastighet på 25 m/min är lika självklart som ett intelligent styrsystem. LUMINA är en garant för kvalitet, flexibilitet och produktivitet.

LUMINA 1380

Lumina 1380 är en maskin avpassad för endast laserkanter med komplett efterbearbetning i en matningshastighet upp till 18 m/min.

LUMINA 1588

Lumina 1586 har också en växelenhet mellan LTRONIC och GLU JET. Här kan man även få GLU JET XL för patroner med vikt 2 kg. Matningshastighet upp till 25 m/min.

Förfräsar

Sågade kanter har ofta små urslag i ytskiktet. Förfräsaggregatet sörjer för perfekt limyta och förbereder plattmaterialet för kantlimningen. Aggregatet är utrustat med snabbväxlingssystemet ProLock.

Inklusive höjdinställning för optimalt verktygsutnyttjande.


Kantmagasin SYNCHRO

Den synkrondrivna kantmatningen garanterar korta mellanrum mellan arbetsstyckena vid inmatning i maskinen. Materialbesparande beroende på att man kan arbeta med minimalt materialöverstånd.

Den lilla inloppsvinkeln är möjlig genom HOLZ-HERs speciella limkoncept och detta gör att inmatning av de besvärligaste listerna upp till 15 x 60 mm problemlöst kan matas in.


Motordrivet tryckverk

Drivet tryckverk synkront med matningen och automatisk anpassning till matningshastigheten. Som option finns NC-styrd servoaxel för inställning av olika kanttjocklekar.
Raka och koniska rullar för en perfekt limfog.


Pneumatiskt kapaggregat

För rak- och faskapning. Aggregatet är pneumatiskt svängbart 0-10 grader. Kraftig konstruktion med stativ av gjutgods.

Varje sågaggregat på föringar för exakt kapning av överstånd.


Renfräsaggregat

Kraftigt renfräsaggregat för fräsning av kanter upp till 15 mm tjocklek. Som option kan man få NC-styrda servoaxlar för fräsning med och utan kantöverstånd.


Fräsaggregat pneumatiskt

Multifunktionsfräsaggregat för renfräsning upp till 8 mm tjocklek, radie upp till 3 mm, svängbart 0-15 grader. Inklusive diamantverktyg.

Ytterligare utrustning:

  • Integrerad spåntransport i verktyget
  • ProLock system
  • Motordrivna varianter (option)

Fräsaggregat med multifunktion och styrt via program med 4 NC servoaxlar

För ren- radie- och fasfräsning med fastbestyckat diamantverktyg som har patenterad Air Stream för spåntransporten i verktyget. Som option kan man få aggregatet helautiomatiskt med 6 st. styrda axlar.


Multifunktionsfräsning på högsta nivå

Kopierhjulet ligger så nära limfogen som det finns möjlighet och verktygen justeras helautomatiskt – en perfekt kombination med HOLZ-HER frästeknik.


Kopierfräsaggregat

Aggregat för kopierfräsning av ändkanten. Det är också möjligt att fräsa efter olika profiler och postformade skivor. Diamantbestyckat verktyg med långa ståndtider och integrerad spåntransport.

NU NYHET:
Arbetshöjd upp till 60 mm.


Formfräsaggregat

Formfräsaggregat för hörnavrundning med två motorer. Såväl kortkant som längskanten kan bearbetas med samma verktyg. 2 st. diamantbestyckade verktyg med CM-teknologi och ProLock. Arbetshöjd upp till 60 mm.


Formfräsaggregat med 4 st. NC-styrda servoaxlar

Formfräsaggregat för hörnavrundning med två motorer. Såväl kortkant som längskanten kan bearbetas med samma verktyg. 2 st. diamantbestyckade verktyg med CM-teknologi och ProLock. Arbetshöjd upp till 60 mm.

Pendeltastning

Automatisk pendeltastning kopierar kortkanten för exakt avfräsning och lämnar 1/10 mm på längskanterna som sedan kan tas bort med sicklingsaggregatet.


Notaggreagat

Notaggregat med två NC-styrda servoaxlar inställning av notdjup och position via program. Svängbart 0 – 90 grader rasterborrning med 11,25 graders delning. Aggregatet är insatsstyrt för fräsning av avbrutna spår .


Sicklingsaggregat

För den perfekta glättningen av radier eller faser på olika plastkanter. Som option kan man få aggregatet styrt med NC-styrda servoaxlar.


Ytsickling

Tar bort eventuella limrester på ytan och garanterar att ingen efterbearbetning behöver ske. Aggregatet är insatsstyrt och har 2 st vändskär.


Sprayanordning

För släppmedel vid inmatningen, antistatmedel vid tryckverket och rengöringsmedel i utmatningsänden av maskinen – elektroniskt styrning av specialdysorna som ger en perfekt kantfinish.


Svabbelaggregat

Polerar tills det glänser för den kompletta efterbearbetningen.